Sång, musik, dans och musikinstrument är omnämnt på ett par hundra ställen i Gamla Testamentet (G. T.). Man kan ibland få uppgifter om var, när, hur och varför man musicerade. Israel på Gamla Testamentets tid är ingen isolerad företeelse utan är en del av den gamla världen med Assyrien, Babylonien och Egypten som välkända kultur- och maktcentra. Från dessa riken finns många bildframställningar av musikinstrument. Vissa av de "gammaltestamentliga" instrumenten har i tämligen oförändrat skick levat kvar till nutiden; så spelas i Etiopien ett slags lyra, "Kerar", liknande den som i G. T. beskrivs som kung Davids instrument. Med hjälp av dessa källor och uppgifterna i G. T. kan man göra sig en föreställning om hur de instrument såg ut som G. T. beskriver.

Den första gången musikinstrument nämns i G. T. är i 1 Mos. 4: 21, där det står att läsa: "...Juval, och han blev stamfader för alla de som spelar lyra och flöjt". Ordet spela är en översättning av ett hebreiskt ord, som betyder att man både kan spela och bygga ett instrument. Av citatet lär vi oss också att det fanns professionella musiker tidigt i Israel.

Den nya bibelöversättningens (Bibel 2000) vardagligare språk gör att man kommer närmare den historiska verkligheten. Basuner och pukor har blivit horn och tamburiner, och det är helt säkert precis vad det är.

Tamburin eller handtrumma.

Tamburin eller handtrumma. Förekommer på många ställe, kvinnornas instrument att ackompanjera sång och dans.

Och Mirjam, som var syster till Aron och ägde profetisk gåva, tog sin tamburin, och alla kvinnorna följde henne; de slog på tamburiner och dansade.

2 Mos 15:20

Cymbaler.

Cymbaler.

Sångarna Heman, Asaf och Etan skulle slå på kopparcymbaler.

1 Krön 15:19

Skallra (sistrum).

Skallra (sistrum). Vissa musikinstrument förekommer bara på ett enda ställe i G. T. t. ex. "menaanim". Det har översätts med "bjällra i den nya bibel­över­sättningen. I Gustav V:s bibel heter det "skallra". Säkert något slags instrument som man skakar med handen: bjällra, lerskallra eller sistrum.

David och israeliterna dansade framför Herren med liv och lust och sjöng till lyror, harpor och tamburiner, till bjällror och cymbaler.

2 Sam 6:5

I andra Moseboken 28:34 beskrivs bjällror i prästdräkten:

en guldbjällra och ett granatäpple växelvis runt fållen på kåpan

Pipa ( rörbladsinstrument ).

Pipa (rörbladsinstrument). Det finns inget bra och enkelt ord på svenska som talar om att ett blåsinstrument har ett rörblad. På engelska kan man säga "reedpipe" och särskilja det från "flute" (flöjt). I svenska språket kan pipa både betyda flöjt (visselpipa, spilopipa) och rörbladsinstrument (hornpipa, säckpipa). Ofta blandas instrumenttyperna ihop. Flöjter och rörbladsinstrument är helt olika. Det är som att sätta likhetstecken mellan fiol och gitarr. På min hemsida har jag låtit pipa betyda rörbladsinstrument. I nya bibelöversättningen kallas båda instrumenttyperna för flöjt med undantag för Daniels bok där ordet pipa förekommer. Det hebreiska ordet "halil" betyder sannolikt ett rörbladsinstrument.

Flöjt.

Flöjt.

Alla slöt upp kring Salomo och följde honom tillbaka under flöjtspel och jubelrop, så starka att marken skalv.

1 Kon 1:40

Lyra.

Lyra. Lyran är det instrument som kung David trakterade. Harpa och lyra förekommer i många skiftande sammanhang i G. T.

Vakna, min själ,
vakna, harpa och lyra,
jag vill väcka morgonrodnaden.

Ps 57:9

Ta din lyra och dra runt i staden,
gamla bortglömda hora!,
Spela vackert och sjung dina sånger,
så att de minns dig igen.

Jes 23:16

Harpa.

Harpa.

Där hörs lyra och harpa,
tamburin och flöjt,
medan vinet flödar på deras fester.
Men Herrens verk ser de inte,
vad han gör märker de inte.

Jes 5:12

Luta.

    luta I Daniels bok har "sabecka" översatts med luta. Lutinstrument kan dock finnas dolda på andra håll i G. T. Att entydigt tolka de gamla hebreiska texterna är förmodligen en omöjlighet. Lutan var ett vanligt instrument i det forntida Egypten.

i samma stund som ni hör ljudet av horn, pipa, cittra, luta, psaltare, säckpipa och andra instrument skall ni falla ner och tillbe den gyllene staty som kung Nebukadnessar har rest.

Dan 3:5

Trumpet.

Trumpet. Instrument i krigets och religionens tjänst.

Se, Gud går i spetsen för oss, hans präster har signaltrumpeterna som blåser till strid mot er. Israeliter, strid inte mot Herren, era fäders Gud. Ni kommer inte att lyckas.

2 Krön 13:12

Horn (shofar).

Horn (shofar). Shofar används av judar över hela världen än i dag.

Stöt i horn på Sion! Påbjud en fasta! Kungör en högtidssamling!

Joel 2:15