ENDAST DU

Berättelse från 20-talet av Henning Olsson pseud

Kapitel

I Barndomen och de första tonåren.
20031230

II Första tiden i Lund
20031230

III Den första stora ungdomskärleken
20040102

IV Nya prövningar

V Värnpliktstiden

VI Som dräng i Skåne

VII Tredje försöket att bli lärare

VIII Ett tursamt möte

IX Lantbruksskolelev och lantbruksbefäl

X Sista mötet med Anna

XI Annas dagbok

XII Arvet

XIII I Frankrike och Uppland

XIV Endast du.

XV SLUTET

Sammanställs kapitelvist varefter de blivit korrekturlästa efter ocr tolkningen.

Länken är till ett pdf/acrobatdokument per kapitel.

malmö 30/12-2003 poe