Vad finns i BOULPACK.ZIP?


Det som finns i zip-filen skall läggas i mappen BOULDER.
I Most wanted games #1 har mappen BOULDER två undermappar gfx och lev. När filerna är extraherade från zip-filen, kommer det även att finnas undermapparna SVENS, SVENVIEW, DEMOVIEW, INIS och VERKSTAD.
SVENS innehåller mina banor.
SVENVIEW innehåller html-program som visar mina banor.
SVENDEMO innehåller html-program som visar några konstruktionsdetaljer.
INIS innehåller SLUMP.BAT som skapar en ny levels.ini med tio slumpmässigt utvalda banor från BOULRAND.INI. Jag tyckte att tio var lagom många, programmet boulder klarar upp till 64 banor, bättre lite slumpmässig variation än att behöva sortera 200 banor efter svårighetsgrad. I BOULRAND.INI är de banor som ej är lämpliga som första-banor märkta med *, denna märkning gör att dessa banor ej väljs dom första bana av SLUMP.BAT. BOULRAND.INI kan lämpligen kompletteras med programmet boulders egna original-banor samt sådana banor som du själv har gjort.
VERKSTAD innehåller en level-editor (BOULBUIL.EXE) samt ett program-paket styrt av en bat-fil (BOULMAKE.BAT) som genererar både html-kod och en BOULRAND.INI-fil. När du använder BOULMAKE.BAT får du göra vissa justeringar så att programmen och input-textfilen passar dina banors namn.
Källkoderna till .EXE-filerna är bifogad (Turbo Pascal).
För att kunna använda basic-programmen behövs Microsoft Quick Basic.
Jag har redan nämnt begränsningen på 64 banor, det finns även en största möjliga banstorlek, nämligen 64x64.
Ett fusk kan jag också bjuda på. Se till att du har noll liv kvar, ställ mannen under fallande föremål, men innan han träffas klicka på ikonen uppe till vänster i kanten och vänta tills han träffas, nu får du ett negativt antal liv kvar, och kan fortsätta hur länge som helst.
En sak till, om mannen rör sig upp mot fallande föremål tar han ingen skada alls.


Made by Sven Egevad
Epost: sven.egevad@telia.com